Mark van Embden
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Op basis van een brede (interne) opleiding, werkervaring en combinaties van diverse vakgebieden in een projectteam, is iedere adviseur in staat om in beginsel alle zaken op het gebied van omgevingsrecht te behandelen.
Daarnaast is iedere adviseur als specialist bij één of meerdere vakgebieden betrokken.

Specialistische Vakgebieden:
Geluid en trillingen
Lucht en Energie

Opleidingen:
BSc Technische Natuurkunde, TU Delft
BSc Technische Wiskunde, TU Delft

Naam cursus:
Safeti-NL Basiscursus
Staats- en Bestuursrecht 1, Open Universiteit
Materieel Strafrecht, Open Universiteit
Burgerlijke Procesrecht, Open Universiteit
Formeel Strafrecht, Open Universiteit
Inleiding recht: juridisch vaardig, Open Universiteit
Inleiding recht: kern van het recht, Open Universiteit
Cursus Geomilieu weg- en railverkeer, DGMR 

Jaar:
2023
2022
2022
2022
2022
2021
2021
2020

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:


Onbetaalde nevenfunctie:

Publicaties: