ir. Kees-Jan Mensinga
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Op basis van een brede (interne) opleiding, werkervaring en combinaties van diverse vakgebieden in een projectteam, is iedere adviseur in staat om in beginsel alle zaken op het gebied van omgevingsrecht te behandelen.
Daarnaast is iedere adviseur als specialist bij één of meerdere vakgebieden betrokken.

Specialistische Vakgebieden:
Geluid en Trillingen
Afvalstoffen

Opleidingen:
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden
Milieuhygiëne, Landbouwuniversiteit Wageningen
Milieuchemie, Rijkshogeschool IJsselland
Milieu-geluid, Van Hall instituut

Naam cursus:
Leergang Artificiële Intelligentie, Recht en Ethiek (specialisatie ‘AI en overheid’), JPAO, Universiteit Leiden
Congres geluid, trillingen en luchtkwaliteit, dBvision en GCI
Basiscursus afvalstoffenrecht, Berghauser Pont
Congres geluid, trillingen en luchtkwaliteit, dBvision en Goevaers Consultancy
Cursus Laag frequent geluid, Cauberg-Huygen

Jaar:
2022
2022
2020
2019
2019

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
geen

Onbetaalde nevenfunctie:
geen

Publicaties:
ABRvS 16 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3320, OGR 2022-0219, m.nt. K. Mensinga (Toepassen van de optrektoeslag bij het modelleren van een rotonde of een verkeersdrempel in een geluidrekenmodel)
ABRvS 26 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:600, OGR 2020-0091, m.nt. K. Mensinga (Gekoppelde sanering bij reconstructie van een weg)
Hoe STAB doorwerkt in coronatijd – vakblad Geluid, nummer 3, september 2020