ir. Kees-Jan Mensinga
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Geluid en Trillingen
Afvalstoffen

Opleidingen:
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden
Milieuhygiëne, Landbouwuniversiteit Wageningen
Milieuchemie, Rijkshogeschool IJsselland
Milieu-geluid, Van Hall instituut

Naam cursus:
Basiscursus afvalstoffenrecht, Berghauser Pont
Congres geluid, trillingen en luchtkwaliteit, dBvision en Goevaers Consultancy
Cursus Laag frequent geluid, Cauberg-Huygen
Congres geluid, trillingen en luchtkwaliteit, dBvision en Goevaers Consultancy
Themabijeenkomst Geluidskaarten en Actieplannen, NSG

Jaar:
2020
2019
2019
2018​
2017​​

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
geen

Onbetaalde nevenfunctie:
geen