ir. Kees-Jan Mensinga
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Op basis van een brede (interne) opleiding, werkervaring en combinaties van diverse vakgebieden in een projectteam, is iedere adviseur in staat om in beginsel alle zaken op het gebied van omgevingsrecht te behandelen.
Daarnaast is iedere adviseur als specialist bij één of meerdere vakgebieden betrokken.

Specialistische Vakgebieden:
Geluid en Trillingen
Afvalstoffen

Opleidingen:
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden
Milieuhygiëne, Landbouwuniversiteit Wageningen
Milieuchemie, Rijkshogeschool IJsselland
Milieu-geluid, Van Hall instituut

Naam cursus:
Basiscursus afvalstoffenrecht, Berghauser Pont
Congres geluid, trillingen en luchtkwaliteit, dBvision en Goevaers Consultancy
Cursus Laag frequent geluid, Cauberg-Huygen
Congres geluid, trillingen en luchtkwaliteit, dBvision en Goevaers Consultancy

Jaar:
2020
2019
2019
2018​

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
geen

Onbetaalde nevenfunctie:
geen