drs. Ruud Groeneweg
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Op basis van een brede (interne) opleiding, werkervaring en combinaties van diverse vakgebieden in een projectteam, is iedere adviseur in staat om in beginsel alle zaken op het gebied van omgevingsrecht te behandelen.
Daarnaast is iedere adviseur als specialist bij één of meerdere vakgebieden betrokken.

Specialistische Vakgebieden:
Stedenbouw en Planologie
Natuur
Schadevergoeding en Kostenverhaal

Opleidingen:
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden
​Sociale geografie en planologie, Universiteit Utrecht

Naam cursus:
Post-hbo Verkeerskunde
Cursus Wet natuurbescherming
Studiemiddag: Detailhandel en ruimtelijke ordening
Windenergie op Land: privaatrechtelijk en publiekrechtelijk

Jaar:
2016
2015​
2015​​

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
Voorzitter bezwaarschriftencommissie gemeente Waddinxveen
​Lid bezwaarschriftencommissie gemeente Gouda

Onbetaalde nevenfunctie:
geen

Publicaties: