drs. Ruud Groeneweg
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Stedenbouw en Planologie
Natuur
Schadevergoeding en Kostenverhaal

Opleidingen:
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden
​Sociale geografie en planologie, Universiteit Utrecht

Naam cursus:
Post-hbo Verkeerskunde
Cursus Wet natuurbescherming
Studiemiddag: Detailhandel en ruimtelijke ordening
Windenergie op Land: privaatrechtelijk en publiekrechtelijk

Jaar:
2016
2015​
2015​​

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
Voorzitter bezwaarschriftencommissie gemeente Waddinxveen
​Lid bezwaarschriftencommissie gemeente Gouda

Onbetaalde nevenfunctie:
geen

Publicaties: