Verkeer & Vervoer

In de kennisgroep Verkeer en Vervoer zijn de kennis en ervaring binnen STAB samengebracht over onderwerpen die betrekking hebben op het verkeer van personen en het vervoer van personen en goederen. De kennisgroep beschikt over de expertise om infrastructurele ontwerpen op doelmatigheid en verkeersveiligheid te beoordelen. Daarnaast heeft de kennisgroep kennis van de modellen die gebruikt worden voor het bepalen van verkeersstromen en vervoerswijzen (modal split). Ook het beoordelen van parkeeronderzoeken en beoordelen van voorziene parkeerbehoefte vallen binnen de reikwijdte van de kennisgroep.

De kennis en ervaring van de kennisgroep zijn zeer goed bruikbaar bij het beoordelen van geschillen over ruimtelijke plannen voor infrastructurele projecten of projecten met verkeersaantrekkende en een parkeerbehoefte genererende werking (woonwijken, bedrijven- recreatie- en evenemententerreinen). Maar ook bij geschillen over verkeersbesluiten kan de kennisgroep een verhelderende inbreng leveren.

STAB adviseert over:

  • mobiliteit en verkeersmodellen:
  • bepaling van verkeersgeneratie;
  • de toepassing van de verkeersmodellen;
  • parkeren:
  • parkeernormen;
  • parkeerbalans;
  • parkeeronderzoeken;
  • verkeersveiligheid;
  • wegontwerp (inrichting van de weg rekening houdend met veiligheid en intensiteiten)​.Onze opdrachtgevers kunnen voor meer specifieke informatie over dit vakgebied contact met onze specialisten opnemen via het spreekuur (klik hier).