ir. Victorine Bogaardt
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Water

Opleidingen:
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Leiden
​Aquatische ecologie
​Geohydrologie
​Bosbouw, Universiteit Wageningen
​Bouwrecht, instituut voor Bouwrecht
​Natuurbeschermingsrecht, Geoplan

Naam cursus:
Opleiding Hoofd BHV operationeel
Vierde tranche Activiteitenbesluit
Symposium – Waterkwaliteit op de kaart II
PAS in de praktijk

Jaar:
2016
2016​
2015​​
2015

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
geen

Onbetaalde nevenfunctie:
geen

Publicaties: