ir. Victorine Bogaardt
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Op basis van een brede (interne) opleiding, werkervaring en combinaties van diverse vakgebieden in een projectteam, is iedere adviseur in staat om in beginsel alle zaken op het gebied van omgevingsrecht te behandelen.
Daarnaast is iedere adviseur als specialist bij één of meerdere vakgebieden betrokken.

Specialistische vakgebieden:
Water
Natuur

Opleidingen:
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Leiden
​Aquatische ecologie
​Geohydrologie
​Bosbouw, Universiteit Wageningen
​Bouwrecht, instituut voor Bouwrecht
​Natuurbeschermingsrecht, Geoplan

Naam cursus:
Opleiding ecologie, coördinatie door Sovon en SoortenNL (in company)
Opleiding Hoofd BHV operationeel
Vierde tranche Activiteitenbesluit
Symposium – Waterkwaliteit op de kaart II
PAS in de praktijk

Jaar:
2023
2016
2016​
2015​​
2015

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
geen

Onbetaalde nevenfunctie:
geen

Publicaties: