drs. ing. Bram ter Keurs
Adviseur

Vakgebieden:
Op basis van een brede (interne) opleiding, werkervaring en combinaties van diverse vakgebieden in een projectteam, is iedere adviseur in staat om in beginsel alle zaken op het gebied van omgevingsrecht te behandelen.
Daarnaast is iedere adviseur als specialist bij één of meerdere vakgebieden betrokken.

Specialistische Vakgebieden:
Luchtkwaliteit en Energie
Natuur

Opleidingen:
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden
Milieuwetenschappen, Universiteit Utrecht
Milieukunde, Hogeschool Delft

Naam cursus:
Opleiding ecologie, coördinatie door Sovon en SoortenNL (in company)
Studiemiddag: Detailhandel en ruimtelijke ordening

Jaar:
2023
2015

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
geen

Onbetaalde nevenfunctie:
geen

Publicaties: