drs. ing. Bram ter Keurs
Adviseur

Vakgebieden:
Luchtkwaliteit en Energie
Natuur

Opleidingen:
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden
Milieuwetenschappen, Universiteit Utrecht
Milieukunde, Hogeschool Delft

Naam cursus:
Studiemiddag: Detailhandel en ruimtelijke ordening

Jaar:
2015

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
geen

Onbetaalde nevenfunctie:
geen

Publicaties: