Lucht & Energie

Het vakgebied Lucht en Energie gaat onder andere over de emissies van luchtverontreinigende stoffen zoals fijn stof, stikstofoxiden en ammoniak en ook over de emissies van voor de mens schadelijke “zeer zorgwekkende stoffen”.
Een andere vorm van luchtverontreiniging is de verspreiding van geur. Hierdoor kan (grote) mate van geurhinder in de omgeving van geurbronnen worden ondervonden.

Luchtverontreiniging kan worden veroorzaakt door grote industriële bedrijven of door (mega)stallen, maar ook door bijvoorbeeld de houtkachel bij de buren. Wij onderzoeken bij grote industriële activiteiten, zoals de chemische industrie, afvalverbranding en energiecentrales, of deze inrichtingen de beste beschikbare technieken (BBT) hebben toegepast. Bij kleinere inrichtingen of particulieren gaat het naast de toepassing van BBT ook vaak over de specifieke lokale situatie en over de uitvoering van de toegepaste technieken.

Bij de verspreiding van geur wordt onderzocht of de emissie adequaat wordt beperkt, of de berekeningen correct zijn uitgevoerd en  of de hinderbeoordeling volgens de meest recente inzichten is uitgevoerd. Zo wordt de mogelijke hinder bij geurgevoelige objecten bepaald.Ook houden wij de ontwikkelingen met de nieuwste meet- en registratiesystemen zoals E-noses (elektronische neuzen) in de gaten.

Naast de industriële activiteiten zijn regelmatig de emissies en immissies door het verkeer onderwerp van beroep, bijvoorbeeld bij de aanleg van een nieuwe (snel)weg. Aan de hand van verkeersmodelleringen kunnen we in een inschatting maken welke invloed het verkeer heeft op de omgeving en welke maatregelen er mogelijk zijn.

Het onderwerp energie kan zowel direct als indirect een rol spelen in beroepszaken. STAB adviseert onder andere in beroepszaken met betrekking tot energiebesparende maatregelen (inclusief terugverdientijd en toepassingen), energieopwekking door centrales en duurzame energieleveranciers zoals windmolens en biovergisters, maar ook op het gebied van warmte koude opslag (WKO).

Onze opdrachtgevers kunnen voor meer specifieke informatie over dit vakgebied contact met onze specialisten opnemen via het spreekuur (klik hier).