ir. Rixt Kooistra
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Op basis van een brede (interne) opleiding, werkervaring en combinaties van diverse vakgebieden in een projectteam, is iedere adviseur in staat om in beginsel alle zaken op het gebied van omgevingsrecht te behandelen.
Daarnaast is iedere adviseur als specialist bij één of meerdere vakgebieden betrokken.

Specialistische Vakgebieden:
Water
Verkeer en vervoer

Opleidingen:
Dijktechniek, Wateropleidingen
Verkeerskunde, Post-HBO opleiding, dtv-consultants
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden
Integraal Waterbeheer, Wateropleidingen
Landinrichtingswetenschappen, specilisatie Cultuurtechniek, Universiteit Wageningen

Naam cursus:
Opleiding ecologie, coördinatie door Sovon en SoortenNL (in company)
Landmeten en waterpassen, STAB (incompany)
Workshop Parkeren in het Omgevingsrecht
Leergang Verkeerskunde module parkeren
Leergang Verkeerskunde module Verkeersontwerp
Nadeelcompensatie
Waterveiligheid 2.0

Jaar:
2023
2018
2017
2016​
2016​​
2016
2014

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
geen

Onbetaalde nevenfunctie:
geen

Publicaties: