ir. Rixt Kooistra
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Water
Verkeer en vervoer

Opleidingen:
Dijktechniek, Wateropleidingen
Verkeerskunde, Post-HBO opleiding, dtv-consultants
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden
Integraal Waterbeheer, Wateropleidingen
Landinrichtingswetenschappen, specilisatie Cultuurtechniek, Universiteit Wageningen

Naam cursus:
Landmeten en waterpassen, STAB (incompany)
Workshop Parkeren in het Omgevingsrecht
Leergang Verkeerskunde module parkeren
Leergang Verkeerskunde module Verkeersontwerp
Nadeelcompensatie
Waterveiligheid 2.0

Jaar:
2018
2017
2016​
2016​​
2016
2014

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
geen

Onbetaalde nevenfunctie:
geen

Publicaties: