Sybren Koopmans
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Stedenbouw en Planologie
Juridische Aspecten

Opleidingen:
Nederlands Recht (LLM), afstudeerrichting Staats- en Bestuursrecht, Rijksuniversiteit Groningen
Management, Economie en Recht, Christelijke Hogeschool Windesheim
Rechtsgeleerdheid (LLB), Rijksuniversiteit Groningen
Praktijkdiploma milieurecht, LOI
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden

Naam cursus:
Inleiding Waarderen, Amsterdam School of Real Estate
Landmeten en Waterpassen, STAB (incompany)
Verdiepingscursus subsidierecht, Vijverberg Juristen

Jaar:
2021
2019
2015

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
geen

Onbetaalde nevenfunctie:
Lid deputaatschap Hoger Beroep (gereformeerde Kerken vrijgemaakt)