Sybren Koopmans
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Op basis van een brede (interne) opleiding, werkervaring en combinaties van diverse vakgebieden in een projectteam, is iedere adviseur in staat om in beginsel alle zaken op het gebied van omgevingsrecht te behandelen.
Daarnaast is iedere adviseur als specialist bij één of meerdere vakgebieden betrokken.

Specialistische Vakgebieden:
Stedenbouw en Planologie
Juridische Aspecten
Natuur
Schadevergoeding & kostenverhaal
Verkeer en vervoer

Opleidingen:
Nederlands Recht (LLM), afstudeerrichting Staats- en Bestuursrecht, Rijksuniversiteit Groningen
Management, Economie en Recht, Christelijke Hogeschool Windesheim
Rechtsgeleerdheid (LLB), Rijksuniversiteit Groningen
Praktijkdiploma milieurecht, LOI
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden

Naam cursus:
Opleiding ecologie, coördinatie door Sovon en SoortenNL (in company)
Inleiding Waarderen, Amsterdam School of Real Estate
Landmeten en Waterpassen, STAB (incompany)
Verdiepingscursus subsidierecht, Vijverberg Juristen

Jaar:
2023
2021
2019
2015

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
Rechter-plv bij de rechtbank Gelderland

Onbetaalde nevenfunctie: