Sybren Koopmans
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Op basis van een brede (interne) opleiding, werkervaring en combinaties van diverse vakgebieden in een projectteam, is iedere adviseur in staat om in beginsel alle zaken op het gebied van omgevingsrecht te behandelen.
Daarnaast is iedere adviseur als specialist bij één of meerdere vakgebieden betrokken.

Specialistische Vakgebieden:
Stedenbouw en Planologie
Juridische Aspecten
Natuur
Schadevergoeding & kostenverhaal
Verkeer en vervoer

Opleidingen:
Nederlands Recht (LLM), afstudeerrichting Staats- en Bestuursrecht, Rijksuniversiteit Groningen
Management, Economie en Recht, Christelijke Hogeschool Windesheim
Rechtsgeleerdheid (LLB), Rijksuniversiteit Groningen
Praktijkdiploma milieurecht, LOI
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden

Naam cursus:
Onteigening: regels en taxeren onder de Omgevingswet, Berghauser Pont Academy
Inleiding Waarderen, Amsterdam School of Real Estate
Milieuonderzoeksverplichtingen bij het bestemmingsplan, IBR
Landmeten en Waterpassen, STAB (incompany)
Verdiepingscursus subsidierecht, Vijverberg Juristen

Jaar:
2021
2021
2020
2019
2015

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
geen

Onbetaalde nevenfunctie:
geen

Sybren Koopmans
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Op basis van een brede (interne) opleiding, werkervaring en combinaties van diverse vakgebieden in een projectteam, is iedere adviseur in staat om in beginsel alle zaken op het gebied van omgevingsrecht te behandelen.
Daarnaast is iedere adviseur als specialist bij één of meerdere vakgebieden betrokken.

Specialistische Vakgebieden:
Stedenbouw en Planologie
Juridische Aspecten
Natuur
Schadevergoeding & kostenverhaal
Verkeer en vervoer

Opleidingen:
Nederlands Recht (LLM), afstudeerrichting Staats- en Bestuursrecht, Rijksuniversiteit Groningen
Management, Economie en Recht, Christelijke Hogeschool Windesheim
Rechtsgeleerdheid (LLB), Rijksuniversiteit Groningen
Praktijkdiploma milieurecht, LOI
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden

Naam cursus:
Inleiding Waarderen, Amsterdam School of Real Estate
Landmeten en Waterpassen, STAB (incompany)
Verdiepingscursus subsidierecht, Vijverberg Juristen

Jaar:
2021
2019
2015

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
geen

Onbetaalde nevenfunctie:
Lid deputaatschap Hoger Beroep (gereformeerde Kerken vrijgemaakt)