drs. ing. Jan Leeffers
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Op basis van een brede (interne) opleiding, werkervaring en combinaties van diverse vakgebieden in een projectteam, is iedere adviseur in staat om in beginsel alle zaken op het gebied van omgevingsrecht te behandelen.
Daarnaast is iedere adviseur als specialist bij één of meerdere vakgebieden betrokken.

Specialistische Vakgebieden:
Verkeer en vervoer
Stedenbouw en Planologie

Opleidingen:
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden
Planologie, met speciale aandacht voor strategische planning, Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam
​Planologie, Nationale Verkeersacademie Tilburg, ​HTO voor Planologie, Verkeer en Vervoer

Naam cursus:
Update: nieuwe kennis en ontwikkeling wegontwerp, CROW
Landmeten en waterpassen (incompany)
Verkeersmodellen, Walraad Verkeersadvisering bv (incompany)
Parkeren, CROW (incompany)
Custom Mode Modellers Course, Omnitrans
Parkeren, SPAO Universiteit Delft
Verkeersmodellen als beleidsinstrument, DTV Consultants
Besluitvorming rond infrastructuur, SPAO Universiteit Delft

Jaar:
2020
2019
2019​
2016
2011
2011
2010
2004​​

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
geen

Onbetaalde nevenfunctie:
geen

Publicaties: