ing. Karin de Klerk-De Croon
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Water
Lucht en Energie
Gezondheid

Opleidingen:
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden
Milieukunde, Hogeschool Delft

Naam cursus:
Grondwateroverlast in stedelijk gebied, Wateropleidingen
Aquathermie, PAO Techniek en Management
Landmeten en waterpassen, STAB (incompany)
Basistraining PGS 15 – opslag gevaarlijke stoffen

Jaar:
2021
2020
2018
2017

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
geen

Onbetaalde nevenfunctie:
geen

Publicaties: