ing. Karin de Klerk-De Croon
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Op basis van een brede (interne) opleiding, werkervaring en combinaties van diverse vakgebieden in een projectteam, is iedere adviseur in staat om in beginsel alle zaken op het gebied van omgevingsrecht te behandelen.
Daarnaast is iedere adviseur als specialist bij één of meerdere vakgebieden betrokken.

Specialistische Vakgebieden:
Water
Lucht en Energie
Gezondheid

Opleidingen:
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden
Milieukunde, Hogeschool Delft

Naam cursus:
Toxiciteit in het oppervlaktewater, Wateropleidingen
Grondwateroverlast in stedelijk gebied, Wateropleidingen
Aquathermie, PAO Techniek en Management
Landmeten en waterpassen, STAB (incompany)
Basistraining PGS 15 – opslag gevaarlijke stoffen

Jaar:
2021
2021
2020
2018
2017

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
geen

Onbetaalde nevenfunctie:
Voorzitter bij de Halve Marathon Oostland

Publicaties: