bc. Koert Ottens
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Op basis van een brede (interne) opleiding, werkervaring en combinaties van diverse vakgebieden in een projectteam, is iedere adviseur in staat om in beginsel alle zaken op het gebied van omgevingsrecht te behandelen.
Daarnaast is iedere adviseur als specialist bij één of meerdere vakgebieden betrokken.

Specialistische Vakgebieden:
Schadevergoeding en Kostenverhaal
Natuur

Opleidingen:
​Planeconomie & vastgoedrecht, Scobe academy
​Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden
​HBDO ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, Bestuursacademie
​Bestuurskunde, HEAO

Naam cursus:
Opleiding ecologie, coördinatie door Sovon en SoortenNL (in company)
Natuur in de Omgevingswet
Omgevingswet
Inleiding waarderen
Voortgang experimenten kostenverhaal Omgevingswet
Omgevingswet: inhoud en systematiek
Stalventilatie (incompany)
​Seminar Wet natuurbescherming ​
​Wet natuurbescherming ​
De expertmeeting licht en ecologie
Actualiteiten natuurbeschermingsrecht

Jaar:
2023
2020
2020
2019
2017
2017
2017
2017​
2016​​
2014
2014​

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
geen

Onbetaalde nevenfunctie:
geen

Publicaties:
De ruimtelijke vertaling van profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit