bc. Koert Ottens
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Schadevergoeding en Kostenverhaal
Natuur

Opleidingen:
​Planeconomie & vastgoedrecht, Scobe academy
​Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden
​HBDO ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, Bestuursacademie
​Bestuurskunde, HEAO

Naam cursus:
Natuur in de Omgevingswet
Omgevingswet
Inleiding waarderen
Voortgang experimenten kostenverhaal Omgevingswet
Omgevingswet: inhoud en systematiek
Stalventilatie (incompany)
​Seminar Wet natuurbescherming ​
​Wet natuurbescherming ​
De expertmeeting licht en ecologie
Actualiteiten natuurbeschermingsrecht

Jaar:
2020
2020
2019
2017
2017
2017
2017​
2016​​
2014
2014​

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
geen

Onbetaalde nevenfunctie:
geen

Publicaties:
De ruimtelijke vertaling van profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit