Roos Plak
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Op basis van een brede (interne) opleiding, werkervaring en combinaties van diverse vakgebieden in een projectteam, is iedere adviseur in staat om in beginsel alle zaken op het gebied van omgevingsrecht te behandelen.
Daarnaast is iedere adviseur als specialist bij één of meerdere vakgebieden betrokken.

Specialistische Vakgebieden:
Natuur
Landbouw

Opleidingen:
MSc Environmental Biology, Universiteit Utrecht
BSc Biology, Universiteit Utrecht

Naam cursus:
Opleiding ecologie, coördinatie door Sovon en SoortenNL (in company) 
Cursus milieu en veehouderij
Cursus vergunningverlening component milieu, Mibacu

Jaar:
2023
2019
2018

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:


Onbetaalde nevenfunctie:

Publicaties: