Ruud Veenhof
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Op basis van een brede (interne) opleiding, werkervaring en combinaties van diverse vakgebieden in een projectteam, is iedere adviseur in staat om in beginsel alle zaken op het gebied van omgevingsrecht te behandelen.
Daarnaast is iedere adviseur als specialist bij één of meerdere vakgebieden betrokken.

Specialistische Vakgebieden:
Schadevergoeding & Kostenverhaal

Opleidingen:
Bachelor of Laws (LLB), Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden
Master of Laws (LLM), afstudeerrichting Staats- en bestuursrecht, Universiteit Leiden
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden

Naam cursus:
Opleiding ecologie, coördinatie door Sovon en SoortenNL (in company)
Congres Omgevingswet: de laatste stand van zaken (IBR)
De compacte stad: flexibiliteitsinstrumenten in het omgevingsrecht (IBR)
Gebiedsbescherming onder de Wet natuurbescherming (Berghauser Pont Academy)
Milieu in ruimtelijke plannen (Berghauser Pont Academy)
Ruimtelijk ordeningsrecht (Berghauser Pont Academy)

Jaar:
2023
2018
2018
2016
2015
2015

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
geen

Onbetaalde nevenfunctie:
Annotator OGR-updates
Vaste medewerker Praktijk Omgevingsrecht (PRO)

Publicaties:
Normaal maatschappelijk risico bij planschade: weerzien van een oude bekende?, StAB 2013/1, p. 9-15.
Normaal maatschappelijk risico en de omstandigheden van het geval. Een analyse van de jurisprudentie, StAB 2013/2, p. 7-14.
ABRvS 27 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1671, StAB 2015/3 m.nt.
Energiezuinig bouwen: nu en onder de Omgevingswet, Bouwkwaliteit in de Praktijk, nr. 10, oktober 2De tegemoetkoming anderszins verzekerd: van achter de coulissen vandaan in de schijnwerpers?, StAB 2017/4.
Van ruimtelijke relevantie naar (gevolgen voor) de fysieke leefomgeving: a small step of a giant leap? (deel 1/2), PRO 2018/2.
Van ruimtelijke relevantie naar (gevolgen voor) de fysieke leefomgeving: a small step of a giant leap? (deel 2/2), PRO 2018/3.
De voorwaardelijke verplichting: de panacee voor bestemmingsplannen?, PRO 2019/1.
De invloed van de Dienstenrichtlijn op (onderzoeken bij) bestemmingsplannen, PRO 2020/1.
ABRvS 27 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:173, OGR 2021-0032, m.nt. R. Veenhof.
Omgevingswaarden in het omgevingsplan, PRO 2021/2.
ABRvS 21 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:851, OGR 2021-0127, m.nt. R. Veenhof.
De invloed van de Dienstenrichtlijn op (onderzoeken bij) bestemmingsplannen: een vervolg, PRO 2021/3.
Het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht sinds de uitspraak Amsterdamse dakopbouw, PRO 2021/7.
Voorwaardelijke verplichtingen versus gebodsbepalingen in bestemmingsplannen en omgevingsplannen, PRO 2021/8.
ABRvS 28 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1671 en ABRvS 4 augustus 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1752, OGR 2021-0177, m.nt. R. Veenhof.
ABRvS 22 december 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2931 en ABRvS 12 januari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:82, OGR 2022-0029, m.nt. R. Veenhof.
ABRvS 26 april 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1210, OGR 2022-0104, m.nt. R. Veenhof.