Ton Verheijke
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Op basis van een brede (interne) opleiding, werkervaring en combinaties van diverse vakgebieden in een projectteam, is iedere adviseur in staat om in beginsel alle zaken op het gebied van omgevingsrecht te behandelen.
Daarnaast is iedere adviseur als specialist bij één of meerdere vakgebieden betrokken.

Specialistische Vakgebieden:
Geluid en Trillingen
Verkeer en Vervoer

Opleidingen:
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden
​AMBI Informatiekunde
​Hogere Akoestiek te Antwerpen

Naam cursus:
Module Verkeersmodellen, Novi
Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit
GeoMilieu gebruikersdag, DGMR
Landmeten en waterpassen , STAB (incompany)
Stalventilatie, HAS
Gevelgeluidwering, DGMR
GeoMilieu gebruikersdag, DGMR
Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit
Richtlijnen voor laagfrequent geluid, NSG
Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit
GeoMilieu gebruikersdag, DGMR
Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit
GeoMilieu gebruikersdag, DGMR
Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit
GeoMilieu gebruikersdag, DGMR
Detectie van LFG bronnen, NSG

Jaar:
2018
2018​
2018​​
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2015
2015
2014
2014
2014​

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
geen

Onbetaalde nevenfunctie:
geen

Publicaties: