Carla Scheffer
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Op basis van een brede (interne) opleiding, werkervaring en combinaties van diverse vakgebieden in een projectteam, is iedere adviseur in staat om in beginsel alle zaken op het gebied van omgevingsrecht te behandelen.
Daarnaast is iedere adviseur als specialist bij één of meerdere vakgebieden betrokken.

Specialistische Vakgebieden:
Bouwtechnische aspecten
Geluid en trillingen

Opleidingen:
Civiele techniek, afstudeerrichting Utiliteitsbouw, TU Delft
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden

Naam cursus:
Training Accountability

Jaar:

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
gastdocent ontwerpen, faculteit Bouwkunde, TU Delft

Onbetaalde nevenfunctie:
penningmeester VvE Nieuwe Gracht Delft

Publicaties: