Bouwtechnische aspecten

STAB ontvangt regelmatig verzoeken van rechtbanken en de Raad van State om te adviseren in bouwkundige kwesties. Dat kan gaan over het beoordelen van een omgevingsvergunning voor een op- of uitbouw of de constructieve gevolgen van het wegbreken van een muur, maar ook over bouwkundige schades als gevolg van mijnbouwactiviteiten (gaswinning), door veranderingen van het grondwaterpeil of door andere externe invloeden. Daarnaast betreft het beoordelingen van diverse bouwfysische aspecten.
Het onderzoek dat STAB in die zaken kan verrichten, omvat het ter plaatse beoordelen van bouwkundige constructies en situaties, het beoordelen van eerder uitgevoerde onderzoeken, het beschrijven van de bouwkundige toetsingskaders en/of het toetsen aan grenswaarden. De wet- en regelgeving op het gebied van bouwtechnische aspecten is veelomvattend en daarom volgt STAB de ontwikkelingen in het werkveld nauwgezet, zodat op de verschillende vraagstukken antwoord kan worden gegeven.

STAB beschikt over adviseurs met een bouwkundige achtergrond. In de kennisgroep Bouwtechnische aspecten bundelen we alle expertise op dit vakgebied, en kunnen we dit nog verder versterken.

Specifieke aandacht is er momenteel voor het ontstaan van bouwkundige schades aan woningen ten gevolge van de gaswinning in de provincie Groningen. Hierbij spelen onder andere trillingsnelheid, bodemgesteldheid, fundering, onderhoudsstatus, toetsingskader en beoordelingsmethodieken een rol. STAB is in dit kader samenwerkingen aangegaan met externe deskundigen die in opdracht van STAB specialistische beoordelingen en berekeningen kunnen maken. STAB begeleidt deze externe deskundigen en draagt zorg voor een objectief en helder verslag voor de rechters.

Bij het vakgebied bouwfysica gaat het om aspecten op het gebied van warmte, lucht, vocht, licht en geluid. Hierbij kan gedacht worden aan problematiek op het gebied van luchtverversing, daglichttoetreding, warmte-terugwininstallaties.

Onze opdrachtgevers kunnen voor meer specifieke informatie en over de ondersteuning die STAB kan bieden in bouwkundige kwesties contact opnemen met T. Van der Meulen.