Foto Jelle van de Poel

Jelle van de Poel
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Op basis van een brede (interne) opleiding, werkervaring en combinaties van diverse vakgebieden in een projectteam, is iedere adviseur in staat om in beginsel alle zaken op het gebied van omgevingsrecht te behandelen.
Daarnaast is iedere adviseur als specialist bij één of meerdere vakgebieden betrokken.

Specialistische Vakgebieden:
Landbouw
Schadevergoeding
Milieueffectrapportage
Bouwtechnische aspecten

Opleidingen:
Nederlands Recht; Universiteit Utrecht, richting Staats- en Bestuursrecht
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden

Naam cursus:
Opleiding ecologie, coördinatie door Sovon en SoortenNL (in company)
Stikstofdepositie en natuur: effecten en herstelmaatregelen (B-ware)
Scheikunde voor milieuwetenschappen 1 en 2, (Open Universiteit)
Environmental Toxicology (Open Universiteit)
Themabijeenkomst milieuproblemen in de landbouw (VMR)
Natuurbeschermingsrecht binnen het omgevingsrecht (SSR)
Specialisatieopleiding ruimtelijke ordenings- en milieurecht (Grotius)
Veehouderij (SSR)

Jaar:
2023
2022
2022
2021
2019
2016
2016​
2014​​

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
Lid van de (externe) Algemene bezwaarschriftencommissie Rotterdam, kamer II (omgevingsrecht)
Lid van de (externe) Algemene bezwaarschriftencommissie Veenendaal

Onbetaalde nevenfunctie: