Jelle van de Poel
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Landbouw
Schadevergoeding
Milieueffectrapportage

Opleidingen:
Nederlands Recht; Universiteit Utrecht, richting Staats- en Bestuursrecht
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden

Naam cursus:
Themabijeenkomst milieuproblemen in de landbouw (VMR)
Natuurbeschermingsrecht binnen het omgevingsrecht (SSR)
Specialisatieopleiding ruimtelijke ordenings- en milieurecht (Grotius)
Veehouderij (SSR)

Jaar:
2019
2016
2016​
2014​​

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
Lid van de (externe) Algemene bezwaarschriftencommissie Rotterdam, kamer II (omgevingsrecht)
Lid van de (externe) Algemene bezwaarschriftencommissie Veenendaal

Onbetaalde nevenfunctie:
VVM bestuurslid sectie Milieurecht en Praktijk