mr. ir. Odile Scholte
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Water
Schadevergoeding en Kostenverhaal
Juridische aspecten
Gezondheid

Opleidingen:
Specialisatieopleiding Omgevingsrecht, Stichting Grotius Academie, Radboud Universiteit Nijmegen
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden
Rechtsgeleerdheid, richting Bestuursrecht, Universiteit Utrecht
Landbouwwetenschappen, richting Tropische Cultuurtechniek, Landbouwuniversiteit Wageningen

Naam cursus:
Studiedag Actualiteiten Omgevingsrecht I en II, Instituut voor Bouwrecht
Waterveiligheid 2,0, PAO Delft
Van vakspecialist naar opleider, Schouten en Nelissen

Jaar:
2015
2014​
2014​​

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
geen

Onbetaalde nevenfunctie:
geen

Publicaties: