mr. ir. Odile Scholte
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Op basis van een brede (interne) opleiding, werkervaring en combinaties van diverse vakgebieden in een projectteam, is iedere adviseur in staat om in beginsel alle zaken op het gebied van omgevingsrecht te behandelen.
Daarnaast is iedere adviseur als specialist bij één of meerdere vakgebieden betrokken.

Specialistische Vakgebieden:
Water
Schadevergoeding en Kostenverhaal
Juridische aspecten
Gezondheid

Opleidingen:
Specialisatieopleiding Omgevingsrecht, Stichting Grotius Academie, Radboud Universiteit Nijmegen
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden
Rechtsgeleerdheid, richting Bestuursrecht, Universiteit Utrecht
Landbouwwetenschappen, richting Tropische Cultuurtechniek, Landbouwuniversiteit Wageningen

Naam cursus:
Neerslaginformatie voor berekenen wateroverlast
Water en gebiedsontwikkeling onder de Omgevingswet
Rekenen aan klimaatadaptieve maatregelen
Klimaatadaptieve in de stad
Droogtestress
Studiedag Actualiteiten Omgevingsrecht I en II, Instituut voor Bouwrecht
Waterveiligheid 2,0, PAO Delft
Van vakspecialist naar opleider, Schouten en Nelissen

Jaar:
2022
2022
2021
2021
2020
2015
2014​
2014​​

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
geen

Onbetaalde nevenfunctie:
geen

Publicaties: