dr. Jan Voerman
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Op basis van een brede (interne) opleiding, werkervaring en combinaties van diverse vakgebieden in een projectteam, is iedere adviseur in staat om in beginsel alle zaken op het gebied van omgevingsrecht te behandelen.
Daarnaast is iedere adviseur als specialist bij één of meerdere vakgebieden betrokken.

Specialistische Vakgebieden:
Erfgoed
Stedenbouw en Planologie
Verkeer en vervoer
Schadevergoeding en kostenverhaal

Opleidingen:
Gerechtelijk deskundige, JPAO, Universiteit Leiden
Geschiedenis en economische wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen​
Verkeerskunde (post HBO)​, DTV Consultants te Breda

Naam cursus:
Inleiding waarderen, ASRE
Landmeten en waterpassen, STAB (incompany)
Erfgoed in de Omgevingswet, Berghauser Pont Academy
Workshop Parkeren in het Omgevingsrecht, Berghauser Pont
Studiemiddag Erfgoedwet, RCE​
Nadeelcompensatie​
Workshops fietscongres Groningen​
Studiedag De Grondexploitatiewet in de praktijk
Studiedag parkeren (ParkeerVak, Den Bosch)​
Good practice gerechtelijke deskundigen​​

Jaar:
2021
2019
2017
2017​
2016​​
2016
2016
2015
2015
2015

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
geen

Onbetaalde nevenfunctie:
geen

Publicaties: