drs. Igor van der Wal
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Afvalstoffen
Bodem en Ondergrond
Water

Opleidingen:
Dijktechniek, Wateropleidingen
Gerechtelijke deskundige, JPAO, Universiteit Leiden
Geologie, Universiteit van Amsterdam
Milieukunde, Open Universiteit

Naam cursus:
Landmeten en waterpassen, STAB (incompany)
Basistraining PGS 15 – Opslag gevaarlijke stoffen (incompany)
Symposium Bodem Breed
Symposium De Omgevingswet: kansen voor een gezonde bodem
Actualiteiten Natuurbescherming

Jaar:
2018
2017​
2017​​
2015
2014​

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
Mede-auteur Handboek bodembeschermingsrecht

Onbetaalde nevenfunctie:
Secretaris Stichting Geologisch Instituut Amsterdam