drs. Igor van der Wal
Adviseur Omgevingsrecht

Vakgebieden:
Op basis van een brede (interne) opleiding, werkervaring en combinaties van diverse vakgebieden in een projectteam, is iedere adviseur in staat om in beginsel alle zaken op het gebied van omgevingsrecht te behandelen.
Daarnaast is iedere adviseur als specialist bij één of meerdere vakgebieden betrokken.

Specialistische Vakgebieden:
Afvalstoffen
Bodem en Ondergrond
Water
Bouwtechnische aspecten

Opleidingen:
Dijktechniek, Wateropleidingen
Gerechtelijke deskundige, JPAO, Universiteit Leiden
Geologie, Universiteit van Amsterdam
Milieukunde, Open Universiteit

Naam cursus:
Landmeten en waterpassen, STAB (incompany)
Basistraining PGS 15 – Opslag gevaarlijke stoffen (incompany)
Symposium Bodem Breed
Symposium De Omgevingswet: kansen voor een gezonde bodem
Actualiteiten Natuurbescherming

Jaar:
2018
2017​
2017​​
2015
2014​

STAB Academie
Alle adviseurs volgen het programma van de STAB academie. Meer informatie vindt u hier.

Betaalde nevenfunctie:
Mede-auteur Handboek bodembeschermingsrecht

Onbetaalde nevenfunctie:
Secretaris Stichting Geologisch Instituut Amsterdam