STAB biedt, in samenwerking met uitgeverij Boom, een overzicht van de relevante, recente jurisprudentie op het gebied van het omgevingsrecht. Voor de site STAB OGR updates verzorgt STAB samenvattingen van en annotaties bij jurisprudentie. Deze week is een interessante annotatie geplaatst van Berthy van den Broek, senior legal consultant bij RoyalHaskoningDHV en geassocieerd medewerker bij het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law van de Universiteit Utrecht. Zij schreef een annotatie bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 augustus 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:3132).

In deze uitspraak over nadeelcompensatie bepaalt de Afdeling dat niet voorzienbaar was dat in een straat bushaltes zouden worden geplaatst. De publicatie over de herinrichting van een andere straat, die 500 meter verderop ligt, acht de Afdeling daarvoor niet voldoende. In de noot wordt stilgestaan bij de jurisprudentie over voorzienbaarheid en meer specifiek, de inhoud van de bekendmaking van en de berichtgeving over beleidsvoornemens. Verder wordt ingegaan op de rol van deskundigen bij de beoordeling van voorzienbaarheid, ook onder het nieuwe nadeelcompensatiestelsel (Omgevingswet en Algemene wet bestuursrecht). In de noot wordt er op gewezen dat bestuursorganen kunnen voorkomen dat schadevergoedingen moeten worden uitgekeerd door de voorzienbaarheid van ontwikkelingen te verbeteren.

De noot is gratis te raadplegen via https://www.ogr-updates.nl/commentaar/212629