De geluidadviseurs van STAB houden zich over het algemeen bezig met geluidnormen. Vorige week liet SoundAppraisal ons kennismaken met soundscapes en de beleving van geluid. Tijdens een luisterwandeling door Den Haag stonden we bewust stil bij de verschillende geluidlandschappen in de omgeving, zoals een drukke winkelstraat, een verkeersknooppunt, een speelplaats en een bos. We bespraken vragen als “Is de omgeving levendig, chaotisch, saai of kalm?”, “Heb je een veilig gevoel met deze geluiden?” en “Hoe ver kun je luisteren?”. Tijdens een presentatie na de wandeling ging de discussie over de onderwerpen wat geluidhinder eigenlijk is, welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van geluidhinder en met welke niet-akoestische factoren de beleving van geluid positief kan worden beïnvloed. We kregen uitleg over een methode om het geluidklimaat met diagrammen in beeld te brengen en te analyseren. Het was erg interessant en leerzaam om op deze manier de relatie te verkennen tussen de formele wereld van geluidnormen aan de ene kant, en de belevingswereld van de geluidomgeving aan de andere kant. Om daarna te filosoferen over de vraag in hoeverre bij geschillen over geluid, een verschuiving van toetsing aan geluidnormen naar meer aandacht voor de beleving van geluid, zou kunnen leiden tot een versnelling en verbetering van de afhandeling van juridische procedures.