nieuws & sctueel

Ieders eigen luchtkwaliteit

In het kader van gezondheid kan iedereen gebruik maken van een luchtmeetnet om de luchtkwaliteit in…


nieuws & sctueel

De invloed van vliegtuigen op luchtkwaliteit

Recent kreeg STAB een adviesverzoek over een niet alledaags onderwerp: de invloed van een vortex…


nieuws & sctueel

Veilig bij STAB

STAB adviseur Peter-Arjen Boers volgt de HBO-studie Hogere Veiligheidskunde (HVK) en dat leverde…


nieuws & sctueel

STAB op locatiebezoek in coronatijd

Vanwege corona moet een STAB adviseur enige aanpassingen aan zijn manier van werk doen. Een van…


Granuliet, wel of niet? Het vervolg…

In ons eerdere bericht in april lieten we weten de juridische ontwikkelingen omtrent granuliet te…


nieuws & sctueel

Foto in jurisprudentie

Soms tref je in een gerechtelijke uitspraak een foto aan. STAB kent als geen ander het belang van…


nieuws & sctueel

Gespot: Virginische houtbij

Een echte specialist is niet alleen bezig met zijn vak tijdens kantooruren, maar heeft eigenlijk…


nieuws & sctueel

STAB-advies in ARBO-kwestie

STAB bracht advies uit op het gebied van de Arbeidsomstandighedenwet (ARBO).


nieuws & sctueel

Artikel van Sybren Koopmans: welstand onder de Omgevingswet

STAB adviseur Sybren Koopmans schreef een interessant artikel over welstand onder de Omgevingswet.


nieuws & sctueel

STAB digitaal op zitting

Op dinsdag 19 mei waren 4 adviseurs van de STAB digitaal aanwezig op een zitting van de Rechtbank…


nieuws & sctueel

Interview met bestuurder

In een interview voor het jaarverslag gaf de directeur van STAB vanuit haar eigen perspectief aan…


nieuws & sctueel

Maatregelen rondom Corona (update): STAB werkt door.

Maatregelen rondom Corona. STAB werkt door omdat zij daar alle faciliteiten voor beschikbaar heeft.…


nieuws & sctueel

Een mooi nieuw product: Specialisten-spreekuur

Met ingang van 1 mei 2020 biedt STAB een specialisten-spreekuur aan haar opdrachtgevers aan.


Markermeerdijken

Wat zijn de gevolgen van de ingrepen op de cultuurhistorische waarde van de Markermeerdijken, en…


nieuws & sctueel

Ondersteuning aan rechtbanken

STAB biedt rechtbanken uitgebreide mogelijkheden om zaken in behandeling te nemen, om zodoende…


Granuliet, wel of niet?

Op 8 april 2020 is uitspraak gedaan in het verzoek om voorlopige voorziening aangaande het storten…


nieuws & sctueel

Workshop voor Rechtbank Oost-Brabant

Twee adviseurs van STAB gaven een workshop op maat aan medewerkers van Rechtbank Oost-Brabant. De…


nieuws & sctueel

Maatregelen rondom Corona: STAB werkt door.

Maatregelen rondom Corona. STAB werkt door omdat zij daar alle faciliteiten voor beschikbaar heeft.…


nieuws & sctueel

Vacature: (junior) adviseur landbouw en omgevingsrecht

STAB zoekt een (junior) adviseur op het gebied van Landbouw en omgevingsrecht.


nieuws & sctueel

Handboek Afvalstoffenrecht

Drie adviseurs van STAB leverden hun kennis op het gebied van afval, voor de derde, geheel herziene…


nieuws & sctueel

STAB rechter behulpzaam bij bomenzaak Groningen

De rechtbank Noord-Nederland heeft STAB om een deskundigenverslag gevraagd over de kwaliteit van…


Lozing van opkomende stoffen

In twee uitspraken door de ABRvS van 16 oktober 2019 (201709379/1/A1 en 201709504/1/A1) staat de…


nieuws & sctueel

Kennisdocument houtstook

STAB heeft een kennisdocument over hinder bij houtstook bij particulieren opgesteld. STAB heeft in…


nieuws & sctueel

Zorgplicht voor het milieu onder de Omgevingswet

STAB-adviseur Jelle van de Poel schreef recent een artikel over de zorgplicht voor het milieu onder…