Granuliet, wel of niet? Het vervolg…

In ons eerdere bericht in april lieten we weten de juridische ontwikkelingen omtrent granuliet te…


nieuws & sctueel

Foto in jurisprudentie

Soms tref je in een gerechtelijke uitspraak een foto aan. STAB kent als geen ander het belang van…


nieuws & sctueel

Gespot: Virginische houtbij

Een echte specialist is niet alleen bezig met zijn vak tijdens kantooruren, maar heeft eigenlijk…


nieuws & sctueel

STAB-advies in ARBO-kwestie

STAB bracht advies uit op het gebied van de Arbeidsomstandighedenwet (ARBO).


nieuws & sctueel

Artikel van Sybren Koopmans: welstand onder de Omgevingswet

STAB adviseur Sybren Koopmans schreef een interessant artikel over welstand onder de Omgevingswet.


nieuws & sctueel

STAB digitaal op zitting

Op dinsdag 19 mei waren 4 adviseurs van de STAB digitaal aanwezig op een zitting van de Rechtbank…


nieuws & sctueel

Interview met bestuurder

In een interview voor het jaarverslag gaf de directeur van STAB vanuit haar eigen perspectief aan…


nieuws & sctueel

Maatregelen rondom Corona (update): STAB werkt door.

Maatregelen rondom Corona. STAB werkt door omdat zij daar alle faciliteiten voor beschikbaar heeft.…


nieuws & sctueel

Een mooi nieuw product: Specialisten-spreekuur

Met ingang van 1 mei 2020 biedt STAB een specialisten-spreekuur aan haar opdrachtgevers aan.


Markermeerdijken

Wat zijn de gevolgen van de ingrepen op de cultuurhistorische waarde van de Markermeerdijken, en…


nieuws & sctueel

Ondersteuning aan rechtbanken

STAB biedt rechtbanken uitgebreide mogelijkheden om zaken in behandeling te nemen, om zodoende…


Granuliet, wel of niet?

Op 8 april 2020 is uitspraak gedaan in het verzoek om voorlopige voorziening aangaande het storten…


nieuws & sctueel

Workshop voor Rechtbank Oost-Brabant

Twee adviseurs van STAB gaven een workshop op maat aan medewerkers van Rechtbank Oost-Brabant. De…


nieuws & sctueel

Maatregelen rondom Corona: STAB werkt door.

Maatregelen rondom Corona. STAB werkt door omdat zij daar alle faciliteiten voor beschikbaar heeft.…


nieuws & sctueel

Vacature: (junior) adviseur landbouw en omgevingsrecht

STAB zoekt een (junior) adviseur op het gebied van Landbouw en omgevingsrecht.


nieuws & sctueel

Handboek Afvalstoffenrecht

Drie adviseurs van STAB leverden hun kennis op het gebied van afval, voor de derde, geheel herziene…


nieuws & sctueel

STAB rechter behulpzaam bij bomenzaak Groningen

De rechtbank Noord-Nederland heeft STAB om een deskundigenverslag gevraagd over de kwaliteit van…


Lozing van opkomende stoffen

In twee uitspraken door de ABRvS van 16 oktober 2019 (201709379/1/A1 en 201709504/1/A1) staat de…


nieuws & sctueel

Kennisdocument houtstook

STAB heeft een kennisdocument over hinder bij houtstook bij particulieren opgesteld. STAB heeft in…


nieuws & sctueel

Zorgplicht voor het milieu onder de Omgevingswet

STAB-adviseur Jelle van de Poel schreef recent een artikel over de zorgplicht voor het milieu onder…


Beoordeling onafhankelijkheid en onpartijdigheid taxateur door tuchtcollege en Afdeling

In een uitspraak van 2 oktober 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:3302), geselecteerd in het…


nieuws & sctueel

Opleiding Dijktechniek

In de zomer 2019 slaagden onze adviseurs Igor van der Wal en Rixt Kooistra voor de module…


Gezondheid: van “enige betekenis” voor het omgevingsrecht?

In een uitspraak van 6 maart 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:718), geselecteerd in het…


Wijzigen van kippen naar geitenhouderij

In deze uitspraak stond de vraag centraal of appellant als belanghebbende kon worden aangemerkt bij…