Jurisprudentie - week 7

Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht* 12 februari 2020 (ABRvS…


Handboek Afvalstoffenrecht

STAB is al jaren zeer betrokken bij het thema Afval. Het is voor ons niet…


STAB rechter behulpzaam bij bomenzaak Groningen

Wellicht minder bekend, maar STAB is de rechter ook van dienst bij geschillen…


Jurisprudentie - week 3

Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht* 15 januari 2020 (ABRvS…


Lozing van opkomende stoffen

Waarover gingen deze uitspraken? In twee uitspraken door de ABRvS van 16…


Kennisdocument houtstook

STAB heeft een kennisdocument over hinder bij houtstook bij particulieren…


Zorgplicht voor het milieu onder de Omgevingswet

STAB-adviseur Jelle van de Poel schreef recent een artikel over de zorgplicht…


Beoordeling onafhankelijkheid en onpartijdigheid taxateur door tuchtcollege en Afdeling

Waarover ging deze uitspraak? In een uitspraak van 2 oktober 2019…


Gecertificeerde neus

Een behoorlijk aantal beroepszaken, die STAB jaarlijks krijgt voorgelegd,…


Opleiding Dijktechniek

In de zomer van 2019 slaagden onze adviseurs Igor van der Wal en Rixt Kooistra…