Bestemmingsplan/Middelburg

Er is niet voldaan aan de voorwaarden voor intern salderen om de reeds…


Jurisprudentie - week 14

Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht# ABRvS 5 april 2023,…


Omgevingsvergunning milieu/Zuid-Holland

Voorwaarden voor ambtshalve wijziging van een omgevingsvergunning milieu.…


Planschade/Woensdrecht

Realisatie van nieuwe agrarische bedrijfsbebouwing nabij overbelaste…


Weigering maatwerkvoorschriften/Leidschendam-Voorburg

Onvoldoende onderzoek naar en onderbouwing van de stelling dat het verbranden…


foto jurisprudentie maart

Jurisprudentie - week 9

Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht* ABRvS 1 maart 2023,…


Jurisprudentie - week 5

Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht* ABRvS 1 februari 2023,…


Jurisprudentie - week 1

Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht* ABRvS 4 januari 2023,…


Gezondheid: van "enige betekenis" voor het omgevingsrecht?

Waarover ging deze uitspraak? In een uitspraak van 6 maart 2019…


Wijzigen van kippen naar geitenhouderij

* 6 maart 2019 (ABRvS 201804833/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning beperkte…


Vallen de bedoelingen van de planwetgever in het water?

Waarover ging deze uitspraak? In een uitspraak van 13 maart 2019…