Ondersteuning aan rechtbanken

Door de coronacrisis dreigen de rechtbanken wat achterop te raken. Daardoor kunnen partijen de indruk krijgen dat er niets met hun zaak gebeurt en dat hun zaak nodeloos lang op de plank blijft liggen. STAB wil de rechtspraak helpen bij het wegnemen van die indruk, door enige ondersteunende hand- en spandiensten te verrichten.

Zo kan STAB verzoeken om inzending van de op de zaak betrekking hebbende stukken, en om een toelichting op specifieke – niet-juridische – aangelegenheden waarover partijen discussiëren en/of waarover onduidelijkheid kan ontstaan. Aldus beschikt de rechter over een compleet dossier als hij weer ruimte heeft voor het beleggen van fysieke zittingen.

STAB kan ook op voorhand een algemeen advies over niet-juridische aspecten geven, volgens de werkwijze die partijen en de rechter gewend zijn. Binnen dit kader kan STAB met partijen spreken, tijdens een bezoek van de locatie of via een Skype-verbinding (als een bezoek van de locatie op korte termijn niet mogelijk is wegens de actuele RIVM-richtlijnen). Aldus heeft de rechter een compleet zicht op de relevante feiten als hij weer ruimte heeft voor fysieke zittingen.

Door het verzamelen van stukken, het ordenen van het dossier en het adviseren over niet-juridische kwesties ontlast STAB niet alleen de griffies van de gerechten (die nu meestal onderbezet zijn, en druk met ‘corona-gerelateerde’ werkzaamheden) maar ook rechters en hun juridische ondersteuners (die nu vaak niet goed bij de dossiers kunnen komen). Met wat hulp van STAB kunnen zittingen straks snel worden gepland en efficiënt benut. Daardoor loopt de afhandeling van zaken zo min mogelijk vertraging op.

STAB kan doorwerken, ook tijdens de coronacrisis. Belangstelling? Bel naar Tjeerd van der Meulen (lid managementteam) op 070 3150142. Hij zal u graag te woord staan, en samen met u zoeken naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van STAB optimaal te benutten.