Terwijl aan ons eigen jaarverslag nog de allerlaatste hand wordt gelegd, heeft de rechtbank Den Haag al hun jaarverslag gepresenteerd. Een verfrissend jaarverslag met een mooie inkijk in het afgelopen jaar. STAB heeft van dichtbij meegemaakt wat de lockdowns voor de rechtbanken betekenden, en het is goed om te zien dat ze daar niet alleen negatieve effecten van ervaren, maar als gevolg daarvan ook positieve ontwikkelingen hebben doorgemaakt. En goed te lezen dat voor de teams bestuursrecht een beperkte impact op de productie is opgetreden.
In het jaarverslag wordt ook een overzicht van de meest spraakmakende zaken van het afgelopen jaar gegeven. Bij de teams bestuursrecht staan zaken waar STAB ook een bijdrage aan leverde, en STAB wordt zelfs expliciet genoemd in de kwestie “Goudse Kerk’.
Daarnaast komt ook het werk van de wijkrechter kort aan bod, die sinds 2019 in Den Haag gestart is, en waarvan verdere uitrol nog wordt onderzocht. Ook in deze zaken heeft STAB regelmatig een rol gespeeld. Wij volgen de ontwikkelingen dan ook op de voet.