Wellicht minder bekend, maar STAB is de rechter ook van dienst bij geschillen over bomenkap. STAB beschikt over adviseurs met ervaring en opleidingen in bosbouw én groenbeheer.
Zo adviseerden wij over een omgevingsvergunning die was verleend voor het vellen van vijf bomen, het verplanten van één boom en het verwijderen van 105 m2 houtopstand (taxus) aan het Aa-kerkhof te Groningen.

Het bestreden besluit was bij verzoek om voorlopige voorziening reeds geschorst. Reden daarvoor was – onder meer – dat de deskundigen van partijen verschillende opvattingen hebben over de invloed die de te kappen bomen op de monumentale bomen hebben, en omdat in de Bomen Effect Analyses (BEA) niet nader is gespecificeerd welke concrete gevolgen de concurrentie op de monumentale bomen heeft.

De rechtbank Noord-Nederland heeft STAB om een deskundigenverslag gevraagd over de kwaliteit van vijf te kappen bomen op het Aa-kerkhof te Groningen. STAB heeft per boom de conditie bepaald, alsmede de vervangbaarheid. Daarnaast is de invloed op verdere ontwikkeling beschouwd, en de concurrentie voor de monumentale bomen.

Na het uitbrengen van het STAB-verslag besloot de gemeente haar besluit te herzien en twee van die vijf bomen te sparen. Voor de overige drie bomen is niet gebleken dat aangedragen maatregelen zullen bijdragen aan herstel.
De rechtbank volgt in de uitspraak van 15 januari 2020 het advies van STAB. Ook de reacties van partijen op het verslag leiden niet tot een ander oordeel. Met de uitspraak van de rechtbank mag de kap van die drie bomen nu doorgaan.