Om het STAB advies werk te kunnen doen, houden de adviseurs de kennis op hun vakgebied natuurlijk dagelijks bij. De kunst zit hem er in om die kennis begrijpelijk en navolgbaar in een verslag neer te leggen; niet alleen de rechter moet snel tot de kern kunnen komen, ook partijen moeten het advies goed kunnen volgen. Als adviseur is een van de mooiste complimenten die je over je advies kan krijgen: “nu snap ik hoe het zit”.

We zijn continu bezig om ons op dit vlak te ontwikkelen: hoe brengen we de boodschap het best over? Naast adviseren ontwikkelen we ons ook steeds verder op het gebied van lesgeven, een andere manier om kennis over te dragen. Dat we er inmiddels behoorlijk bedreven in zijn, blijkt uit de vragen die we steeds vaker van rechtbanken krijgen: kunnen jullie een workshop verzorgen zodat iedereen binnen de rechtbank weer helemaal up to date is? Met name naar de “exacte vakken” is veel vraag. Zoals bijvoorbeeld de beoordeling van geur. Wat is nou precies het verschil tussen wel en niet hedonisch gewogen geurbelasting, en wat zeggen die getallen dan precies? Of als er wetenschappelijk rapport verschijnt over de rendementen van luchtwassers, wat betekent dat dan in de praktijk?
STAB geeft al enkele jaren cursussen aan rechters via de SSR. We delen daar vooral de basiskennis voor de rechters en juristen die net starten met Omgevingsrechtzaken. Dit doen we naast de workshops die op rechtbanken worden verzorgd waar we lokale casuïstiek kunnen bespreken. Maar mede door corona hebben we ook andere vormen ontwikkeld. Zo hebben we al een digitale leergang Afval geschreven, en zijn de vakgebieden Lucht en Geluid ook hard bezig om beiden een interessante digitale leergang te schrijven. En dan bedoelen we niet stoeptegels vol teksten, we maken het zo beeldend mogelijk. Juist om te zorgen dat het heel duidelijk en overzichtelijk blijft. Door het doceren worden we weer sterker in het adviseren omdat we daar ook weer van leren, een zelfversterkende cirkel want: “kennis is macht, maar kennis delen is kracht”.