In de zomer van 2019 slaagden onze adviseurs Igor van der Wal en Rixt Kooistra voor de module Dijkenbouw van de opleiding Dijktechniek van Stichting Wateropleidingen. In deze opleiding leerden zij de sterkte van dijken en de belastingen die de dijken ondervinden te berekenen.

De opleiding Dijktechniek is ontwikkeld in samenwerking met specialisten van waterschappen, Rijkswaterstaat, ingenieurs- en adviesbureaus, kennisinstellingen en aannemers. De gevolgde module was met 8 lesdagen het meest omvangrijke deel van de opleiding, en werd afgesloten met een pittig tentamen. Onze adviseurs zijn hiervoor geslaagd, en hebben nu inzicht in de opbouw van verschillende typen dijken in Nederland, de grondeigenschappen, grondmechanica, de rol van (grond)waterstromingen en de verschillende faal- en bezwijkmechanismen van waterkeringen en innovatieve dijktechnieken. Hiermee is de deskundigheid van de STAB voor het beoordelen van kwesties over dijkversterkingen weer actueel.