Met COVID-19 staat de bescherming van de gezondheid thuis, maar ook op de werkvloer duidelijk op ieders netvlies. Maar medewerkers moeten ook worden beschermd tegen de overige gevaren op het werk. Het kader voor de bescherming van werknemers is de Arbeidsomstandighedenwet (ARBO).

Een discussie over de arbeidsomstandigheden kan uiteindelijk leiden tot een geschil dat aan de rechter wordt voorgelegd. Dat gebeurde in een geschil over het werken op hoogte tussen een aannemer en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De rechter schakelde vanwege de complexiteit van het geschil daarom STAB in, en verzocht ons het valgevaar bij een gewijzigde werkwijze en het aanbrengen van voorzieningen te beoordelen. STAB was blij met deze opdracht want hoewel wij deze expertise in huis hebben, lijkt dat nog redelijk onbekend binnen de rechtspraak.

Het verslag bevat zowel een analyse van de verschillen tussen de oude en nieuwe werkwijze, als een duidelijke conclusie over de gevolgen voor het valgevaar. Met dit verslag heeft de rechter alle informatie om uitspraak te kunnen doen.