STAB adviseur Sybren Koopmans schreef een interessant artikel over welstand onder de Omgevingswet. Het stuk is gepubliceerd in het tijdschrift Praktijk Omgevingsrecht (PRO), editie mei (PRO 2020/138).

Achtergrond: Het is al sinds 2008 het voornemen van het kabinet om welstandtoezicht over te hevelen naar het ruimtelijk instrument in de Omgevingswet. Bij de internetconsultatie kwam echter scherpe kritiek over de kwaliteitswaarborging. Sybren geeft een overzicht hoe het welstandstoezicht in de bestaande wetgeving is opgenomen, bespreekt de plek van het welstandstoezicht in het Omgevingswet-stelsel en geeft de verschillen met de huidige wetgeving.

Sybren: “Nu de stof van alle Omgevingswetgeving inmiddels wat is neergedwarreld, lijkt het mij tijd om te onderzoeken hoe het welstandstoezicht in de Omgevingswet is gewaarborgd en of de geuite kritiek ter harte is genomen.”

Voor het artikel, klik hier.