STAB adviseurs Kees-Jan Mensinga, Gijs Rurup en Ronald de Vogel zijn geslaagd voor de opleiding Gerechtelijk Deskundigen van het Juridisch PAO van de Universiteit van Leiden.

Iedere adviseur in dienst van STAB volgt deze specialisatieopleiding.
Deze opleiding van een half jaar bevat diverse onderdelen die een (technisch) deskundige trainen in alle wettelijke eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de deskundige die in rechte optreedt. Deelnemers aan de opleiding leren – binnen hun eigen specialisatie – helder en objectief te communiceren, zowel mondeling (Moot Court) als schriftelijk.
Aan het eind van de opleiding schrijven deelnemers een deskundigenbericht en een juridisch paper die zij mondeling verdedigen.