Laatst schreven we al een algemeen stukje over de regelgeving rondom evenementen. In beroepszaken over evenementen speelt het onderwerp “Natuur” regelmatig een rol. Vaak worden evenementen in of nabij natuurgebieden gehouden. Dan kunnen er gevolgen voor beschermde soorten optreden; denk maar aan de invloed van muziekfestivals. Niet alleen kan het muziekgeluid vogels en vleermuizen verstoren, maar ook verlichting in de avonduren en nacht en vuurwerk bij de afsluiting van het festival kan voor verstoring zorgen.


De mate waarin verstoring optreedt verschilt per diersoort: het gehoor van vleermuizen die bijvoorbeeld echolocatie als jachttechniek gebruiken ligt in een hoog frequentiegebied, maar de vleermuizen die hun prooien waarnemen door te luisteren, horen daarentegen in een lager frequentiegebied dat kan overlappen met dat van festivalgeluid.
Ook de aanwezigheid van heel veel mensen kan verstoring veroorzaken, door het gebruik van de rustiger delen van het natuurgebied, bijvoorbeeld om een wandelingetje te maken of het overnachten bij meerdaagse festivals. Die delen van het natuurgebied bieden vaak onderdak aan allerlei fauna, maar zijn ook dikwijls groeiplaatsen van verschillende planten.
STAB kan in beroepszaken over bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen, en ook in handhavingskwesties, de natuuronderzoeken beoordelen aan de hand van soortspecifieke kennis. We hebben een team van ervaren specialisten dat de effecten op flora en fauna goed in kaart kan brengen, en daarmee de rechter kan voorzien van de juiste informatie.