STAB-adviseur Jelle van de Poel schreef onlangs een artikel over landbouwregels in de omgevingsverordening.
In de provincie Noord-Brabant, waar landbouwbedrijven in grote getalen aanwezig zijn, is actief provinciaal landbouwbeleid noodzakelijk. Zeker als oude stalsystemen vanuit het oogpunt van ouderdom en – daarmee samenhangend – duurzaamheid vernieuwd zouden moeten worden. In praktijk leidt dit tot problemen.
In het artikel wordt, aan de hand van de Interim omgevingsverordening Brabant (IOV), onderzocht wat de mogelijkheden en eventuele juridische beperkingen zijn om veehouderijen door middel van de provinciale verordening te verplichten tot verduurzaming.
Aan de hand van het algemene juridisch kader, de in de IOV opgenomen regelgeving voor veehouderijen en recente jurisprudentie komt Jelle tot een conclusie die voor alle partijen interessant is, en die provincies zeker ter harte kunnen nemen.

Het artikel is in november 2020 gepubliceerd in tijdschrift voor Milieu & Recht (2020/88) ), en kunt u hier bekijken.