Recent kreeg STAB een adviesverzoek waarin een niet alledaags onderwerp aan de orde kwam. Het ging om het effect van een vortex op de luchtkwaliteit. Vortexen (of tipwervels) kunnen ontstaan aan de uiteinden van de vleugels tijdens het dalen of opstijgen van een vliegtuig.

Dit komt doordat tijdens de vlucht de druk onder een vliegtuigvleugel hoger is dan boven de vleugel (hierdoor kan het vliegtuig in de lucht blijven). De tipwervels van een vliegtuig kunnen zeer sterk zijn.

In de casus die STAB kreeg voorgelegd, waren de gevolgen voor de luchtkwaliteit als gevolg van de aangevraagde activiteiten op de reguliere manier berekend. Maar maakt de vortex daar deel van uit, en zo nee, zou een aangepaste berekening tot een andere uitkomst leiden? Dat wilde de rechter graag van STAB weten.

Onze specialist luchtkwaliteit heeft uitgelegd wat een luchtkwaliteitsonderzoek precies omvat. Vastgesteld is dat rekenmodellen voor luchtkwaliteit niet standaard rekening houden met vortexen. Vervolgens is aan de hand van de praktijk (meetgegevens achtergrondstation GGD Amsterdam) en aan de hand van een theoretische benadering nagegaan hoe een vortex van invloed kan zijn op de mate van luchtverontreiniging bij een woning. Hierover is vast komen te staan dat er wel sprake kan zijn van enige invloed, maar deze invloed hoeft niet automatisch negatief te zijn. De wervelingen zouden ook kunnen zorgen voor een betere verspreiding. Of de normen al dan niet worden overschreden, hangt vervolgens af van de lokale omstandigheden (achtergrondconcentratie). STAB kan dit per specifiek geval beoordelen.