Sinds kort kunnen juridische professionals en andere geïnteresseerden binnen Europa deskundigen in andere landen vinden. Voor Nederland staat STAB als organisatie hier ook bij.
Op de E-justice portal staan korte beschrijvingen wat per land de lijsten/registers met deskundigen zijn, en bijvoorbeeld ook aan welke eisen moet worden voldaan.
Bovendien staan er links naar de belangrijkste organisaties of registers van gerechtelijk deskundigen. Dit is het resultaat van een project onder de vlag van de European Experts and Expertise Institute, de EEEI, een instituut wordt gefinancierd door de Europese Commissie. Aan het project heeft STAB en ook de LRGD meegewerkt.
Dit is de eerste stap op een lange weg om grensoverschrijdende expertise uitwisseling mogelijk te maken maar ook om van elkaars kwaliteitssystemen, toelatingsnormen en werkwijzen te kunnen leren over de grenzen heen. Klik hier de link naar de E-justice portal.