De oplegnotitie BREF LCP is niet aangewezen als een Nederlands informatiedocument over BBT, het is alleen een hulpmiddel.

Casus

Enkele (milieu)organisaties hebben beroep ingesteld tegen de verlening van een omgevingsvergunning aan SABIC voor het bouwen en het in gebruik nemen van een houtpelletgestookte biomassaverbrandingsinstallatie en een hete-oliefornuis en de daarmee samenhangende wijziging van de inrichting. In de fabrieken van SABIC in Bergen op Zoom worden onder andere diverse kunststof producten gemaakt, waarvan voornamelijk plastic korrels. Op dit complex van SABIC staan meerdere installaties. Eisers voeren onder meer aan dat het college onvoldoende heeft getoetst aan BBT. In dit verband brengen zij onder meer naar voren dat niet wordt voldaan aan het referentieniveau dat wordt genoemd in de Oplegnotitie BREF Large Combustion Plants (LCP) van 18 juli 2022.

Rechtsvraag

Had het college de oplegnotitie moeten betrekken bij het vaststellen van BBT?

Uitspraak

In de oplegnotitie staat het volgende: ‘Deze oplegnotitie grote stookinstallaties is een hulpmiddel voor het bevoegd gezag bij de implementatie van de Europese BBT-conclusies voor grote stookinstallaties. De oplegnotitie is geen aangewezen BBT-document zoals in het verleden het geval was. Het is uitsluitend een hulpmiddel voor het bevoegd gezag om een inschatting te maken over mogelijkheden tot het aanscherpen van emissie-eisen. Het bevoegd gezag gebruikt de oplegnotitie bij een individuele BBT-afweging. Deze afweging op basis van een integrale afweging kan leiden tot een andere conclusie dan in deze oplegnotitie is aangegeven.

Het college merkt terecht op dat de oplegnotitie niet is aangewezen als een Nederlands informatiedocument over BBT. Dat neemt niet weg dat het college, als hij op basis van de BBT-GS al strengere grenswaarden gaat opstellen in afwijking van afdeling 5.1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, wel de oplegnotitie kan betrekken in de afweging.

Rechtelijke Instantie : Rechtbank Oost-Brabant
Datum Uitspraak : 15-02-2023
Eclinummer : ECLI:NL:RBOBR:2023:603
Jelle van de Poel