Maatregelen rondom Corona: STAB werkt door.
Wij beschikken over de juiste faciliteiten om ons werk overal te kunnen doen en kunnen daarom ook nieuwe zaken in behandeling nemen.
Uiteraard nemen wij wel de maatregelen rondom het Corona-virus in acht. Dat houdt het volgende in:
Voor ons onderzoek is een locatiebezoek en gesprekken met partijen noodzakelijk. Wij brengen de lokale situatie ter plaatse in kaart zonder aanwezigheid van partijen en alleen door adviseurs zonder gezondheidsklachten. Dat is alleen uitvoerbaar als de situatie buiten is op te nemen. In andere gevallen bekijken we van zaak tot zaak hoe we dit aanpakken. Het voeren van gesprekken met partijen over de situatie, het stellen van vragen en het opvragen van informatie gaat telefonisch/schriftelijk/via skype. Onze aanpak zal in nauw overleg met partijen worden afgesproken.
Met deze aanpassingen doen wij recht aan de ernst van de situatie in Nederland maar houden wij uw belang in de zaak in het oog.
Onze maatregelen zijn vooralsnog tot en met 19 mei 2020 van kracht.

Wellicht ten overvloede, maar voor partijen in een zaak waarvoor een zitting is gepland: de rechtbanken en de Raad van State stellen geplande zittingen tot 28 april 2020 uit.

Heeft u vragen over een specifieke zaak of over dit bericht, neemt u dan contact op met: Tjeerd van der Meulen via info@stab.nl of via 0613267878.