Zoals eerder al aangekondigd, heeft STAB inmiddels de bouwkundige kennis samengebracht in een nieuwe kennisgroep. Door de toenemende vraag om advies heeft dit grote meerwaarde. De vijf gerechtelijk deskundigen die bouwkundige kennis hebben gaan deze kennis samenbrengen, versterken en delen. Wat STAB binnen dit vakgebied kan bieden aan onze opdrachtgevers, vindt u terug op onze website. We hebben het vakgebied “Bouwtechnische aspecten” toegevoegd aan onze pagina vakgebieden: https://stab.nl/expertise-en-producten/vakgebieden/.