In het kader van permanente educatie heeft STAB een STAB-academie ontwikkeld. In het programma dat jaarlijks wordt vastgesteld, zit ook een aantal interne colleges. Deze week stond het kenniscollege ‘juridische aspecten’ op het programma.
Drie van onze specialisten hebben de collega’s ingelicht over de huidige stand van zaken met betrekking tot de grondentrechter in hoger beroep, het verdrag van Aarhus en de toepassing van het evenredigheidsbeginsel. Ook zijn we bijgepraat over de relevante jurisprudentie in het kader van de bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte.
Erg relevante onderwerpen met het oog op de Omgevingswet die 1 januari 2023 in werking treedt. En des te actueler nu deze datum gisteren in de tweede kamer met de meerderheid van de stemmen is vastgesteld.