STAB-adviseur Ruud Veenhof schreef een annotatie bij de uitspraak van de Afdeling van 12 oktober 2022, waarin de uitwerking van het evenredigheidsbeginsel (uit de uitspraak van februari 2022) wordt toegepast. Daarnaast wordt in deze uitspraak ingegaan op de verhouding tussen het college van burgemeester en wethouders en de raad in het kader van een bestemmingsplanprocedure. In de noot passeren deze beide onderwerpen de revue.
Voor de annotatie, klik hier.