nieuws & sctueel

STAB-advies in ARBO-kwestie

STAB bracht advies uit op het gebied van de Arbeidsomstandighedenwet (ARBO).


nieuws & sctueel

Artikel van Sybren Koopmans: welstand onder de Omgevingswet

STAB adviseur Sybren Koopmans schreef een interessant artikel over welstand onder de Omgevingswet.


nieuws & sctueel

STAB digitaal op zitting

Op dinsdag 19 mei waren 4 adviseurs van de STAB digitaal aanwezig op een zitting van de Rechtbank…


nieuws & sctueel

Interview met bestuurder

In een interview voor het jaarverslag gaf de directeur van STAB vanuit haar eigen perspectief aan…


nieuws & sctueel

Maatregelen rondom Corona (update): STAB werkt door.

Maatregelen rondom Corona. STAB werkt door omdat zij daar alle faciliteiten voor beschikbaar heeft.…


nieuws & sctueel

Een mooi nieuw product: Specialisten-spreekuur

Met ingang van 1 mei 2020 biedt STAB een specialisten-spreekuur aan haar opdrachtgevers aan.


Markermeerdijken

Wat zijn de gevolgen van de ingrepen op de cultuurhistorische waarde van de Markermeerdijken, en…


nieuws & sctueel

Ondersteuning aan rechtbanken

STAB biedt rechtbanken uitgebreide mogelijkheden om zaken in behandeling te nemen, om zodoende…


Granuliet, wel of niet?

Op 8 april 2020 is uitspraak gedaan in het verzoek om voorlopige voorziening aangaande het storten…


nieuws & sctueel

Workshop voor Rechtbank Oost-Brabant

Twee adviseurs van STAB gaven een workshop op maat aan medewerkers van Rechtbank Oost-Brabant. De…


nieuws & sctueel

Maatregelen rondom Corona: STAB werkt door.

Maatregelen rondom Corona. STAB werkt door omdat zij daar alle faciliteiten voor beschikbaar heeft.…


nieuws & sctueel

Vacature: (junior) adviseur landbouw en omgevingsrecht

STAB zoekt een (junior) adviseur op het gebied van Landbouw en omgevingsrecht.


nieuws & sctueel

Handboek Afvalstoffenrecht

Drie adviseurs van STAB leverden hun kennis op het gebied van afval, voor de derde, geheel herziene…


nieuws & sctueel

STAB rechter behulpzaam bij bomenzaak Groningen

De rechtbank Noord-Nederland heeft STAB om een deskundigenverslag gevraagd over de kwaliteit van…


Lozing van opkomende stoffen

In twee uitspraken door de ABRvS van 16 oktober 2019 (201709379/1/A1 en 201709504/1/A1) staat de…


nieuws & sctueel

Kennisdocument houtstook

STAB heeft een kennisdocument over hinder bij houtstook bij particulieren opgesteld. STAB heeft in…


nieuws & sctueel

Zorgplicht voor het milieu onder de Omgevingswet

STAB-adviseur Jelle van de Poel schreef recent een artikel over de zorgplicht voor het milieu onder…


Beoordeling onafhankelijkheid en onpartijdigheid taxateur door tuchtcollege en Afdeling

In een uitspraak van 2 oktober 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:3302), geselecteerd in het…


nieuws & sctueel

Opleiding Dijktechniek

In de zomer 2019 slaagden onze adviseurs Igor van der Wal en Rixt Kooistra voor de module…


Gezondheid: van “enige betekenis” voor het omgevingsrecht?

In een uitspraak van 6 maart 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:718), geselecteerd in het…


Wijzigen van kippen naar geitenhouderij

In deze uitspraak stond de vraag centraal of appellant als belanghebbende kon worden aangemerkt bij…


Vallen de bedoelingen van de planwetgever in het water?

In een uitspraak van 13 maart 2019, geselecteerd in het jurisprudentieoverzicht van de STAB (week…